Container gemengd afval

Container voor gemengd afval

Wat is een container voor gemengd afval? Dit is een andere benaming voor een bouw- en sloopafval container. Onder gemengd afval verstaan we namelijk verschillende soorten afval zoals puin, hout en gips. De naam container voor gemengd afval komt van het feit dat dit soort afval vaak allemaal komt kijken bij een verbouwing. U kunt deze afvalsoorten ieder in een aparte container doen, maar met een container voor gemengd afval bent u minder tijd kwijt aan het weggooien/scheiden. Bovendien heeft u dikwijls kleine hoeveelheden van diverse afvalstromen. Aparte containers lonen dan niet altijd, aangezien deze niet allemaal vol raken.

Met een container voor gemengd afval van MDK Containers voert u uw gemengd afval makkelijk af. Kies de juiste soort en de maten van de container die voor uw verbouwing nodig zijn. Maak een inschatting van de hoeveelheid kuub grond die afgevoerd moet worden. Rond dit naar boven af, daarmee voorkomt u problemen wanneer de container niet groot genoeg bleek. MDK Containers heeft niet alleen grondafval containers, maar biedt eveneens andere afvalcontainers, rolcontainers en opslagcontainers aan.

Wat mag er in een container voor gemengd afval?

Voorkom bijkomende kosten en zorg dat u het juiste type container bestelt. In deze container mag bijvoorbeeld:

 • Grofvuil
 • Puin, beton, stenen
 • Gips
 • Hout
 • Metalen
 • Papier/karton
 • Plastics
 • Kunststoffen
 • Huisraad

Wat mag er niet in dit type container?

Er mogen ook een aantal zaken niet in deze puinbak. Denk aan autobanden, gevaarlijk afval of accu’s. Wanneer er verkeerd afval in een container terechtkomt, riskeert u extra kosten zoals een toeslag. Er worden dan namelijk meer kosten gemaakt bij het verwerken van het afval. Twijfelt u of uw afval in deze container mag? Neem contact op en MDK Containers helpt u graag verder. Dit is de volledige lijst van materialen die niet in een container voor gemengd afval/bouw- en sloopafval container mogen:

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Golfplaten
 • Autobanden
 • Dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Gevaarlijk afval, klein chemisch afval
 • Koelkast, vriezer
 • Accu’s (bijtende of irriterende stoffen)
 • Organisch afval
 • Bedrijfsafval
 • Gevaarlijk afval
 • Grond/veegvuil
 • Poetslappen
 • Stoffen die stankoverlast veroorzaken
 • Verf en verdunningsresten
 • Witgoed en Bruingoed
 • Matrassen
 • Chemisch afval

Een container huren via MDK Containers

MDK Containers verwerkt gemengd afval in de regio Utrecht. Selecteer het afvaltype ‘bouw- en sloopafval’ en bepaal welke afmeting afvalbak u nodig heeft. Denk aan kleine afvalcontainers als 2m3 of een grotere container van 40m3. U ziet gelijk of de container in een parkeervak past of niet. Wanneer u op een werkdag voor 9.00 uur bestelt, plaatsen wij de container de volgende dag op de door u aangewezen plek. Onze tarieven zijn all-in en inclusief 6 weken huur.